Sôi nổi với hội thảo FVG 2020 – Go Big or Go Home

Vừa qua, ngày 18/01/2020, tại FVG Palace đã sôi nổi buổi hội thảo FVG 2020 – Go Big or Go Home với nhiều ý tưởng thảo luận bổ ích và mới mẻ.

Toàn bộ Cán bộ nhân viên tham dự Hội thảo được chia thành 4 nhóm lớn, mỗi nhóm sẽ tranh biện theo từng chủ đề khác nhau. Các nhóm sẽ được chỉ định chủ đề thảo luận, và trình bày các ý tưởng cũng như các giải pháp. Sau phần trình bày, các ý kiến sẽ được đưa ra để tranh biện và giải đáp các ý kiến của các nhóm.
Đây là bốn chủ đề bám sát các vấn đề cấp bách của Tập đoàn cần tập trung cải thiện, phát huy và thay đổi để đáp ứng được tốc độ phát triển gồm: Vai trò của Lãnh đạo, quyền hạn và trách nhiệm; Đào tạo, đánh giá và luân chuyển cán bộ; Văn hóa Doanh nghiệp – Xây dựng từ đâu? ; Bí quyết để thu hút nhân tài.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên của tập đoàn FVG tham gia, đồng thời là cơ hội để các thành viên phải tập trung suy nghĩ, tư duy và đưa ra ý kiến, đồng thời rèn luyện khả năng trình bày và tranh biện.
Đây là hoạt động chuyên môn nhằm chuẩn bị cho các hoạt động lớn của tập đoàn nhằm hướng đến kỷ niệm 5 năm xây dựng và phát triển, tạo đà cho các bước đi quan trọng trong năm tới.
Cũng trong chiều 18/01, tập đoàn cũng đã có buổi phổ biến và trao đổi về Nghị quyết 2020, trong đó, đưa ra các mục tiêu để phấn đấu đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển tập đoàn trong năm 2020. Đặc biệt, chú trọng đến công tác xây dựng văn hóa Tập đoàn FVG theo phương châm “FVG – Đường đến thành công bằng sự tử tế.”
Buổi Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, đưa ra được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế, tạo không khí hân hoan vui vẻ và làm tiền đề cho các hoạt động sôi nổi, bổ ích sẽ diễn ra trong năm tới.