khởi công trung tâm điều hành tour fvg travel F1

FVG Travel F1 là sản phẩm chiến lược mang tính định hướng lâu dài mà tập đoàn FVG hướng tới trong công cuộc xây dựng và phát triển du lịch miền Trung. Đây là sản phẩm quan trọng tạo bước đi đột phá trong ngành du lịch mà FVG muốn xây dựng nên trên cơ sở du lịch kết hợp phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn môi trường tự nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc.

Sáng ngày 05/06/2019, tòa nhà điều hành tour FVG Travel F1 được khởi công với diện tích 251 mét vuông tại Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng quy mô xây dựng 9 tầng với không gian xanh và thiết kế trang bị hiện đại. Dự kiến công trình sẽ đưa vào hoạt động đầu năm 2020.